Från skivor till internet

Det är tufft för dagens artister att kunna leva på sin musik innan de blivit riktigt kända hos allmänheten. Samtidigt är det lättare än tidigare att nå ut med sin musik. Det är en komplex situation för de som jobbar med musikproduktion eller som musiker och balansgången mellan att spela in material för skivor, och att släppa musik fritt för att marknadsföra sig, är svår.

Industrin har sedan länge haft problem med fildelning och att man kopierar skivor istället för att köpa dom. Samtidigt har en rad musiktjänster kommit fram som ett smidigt och enkelt alternativ till att ladda ner musik.

Hur framtidens musikscen kommer att se ut är inte någonting vi känner till idag, men många anser att spelningarna kommer att bli allt viktigare för den som vill överleva på sin musik. Redan nu kan vi se att allt fler artister huvudsakligen jobbar med spelningar och inte i samma utsträckning förlitar sig på en inkomst från sin skivförsäljning.

Studios

Även om man givetvis får bäst resultat genom att gå till en professionell studio var kunnig personal kan hjälpa till med inspelning och mixning av låtarna, kan man uppnå hyfsade resultat hemma i källaren om man så önskar. Den utrustning som finns tillgänglig till riktigt låga priser, är fullt tillräcklig för att man skall kunna spela in en bra demo för att skicka till bolag eller företag som jobbar med artistbokning eller inspelningar.

Kompetensen som krävs för att få till en bra inspelning är någonting man inte kan fuska sig till utan någonting som alltid behövs. Detta oavsett om man skall spela in en skiva eller om man skall ha sin musik på internet och erbjuda spelningar. Kort och gott finns det alltid delar av musiken som inte går att fil-dela och spelningar är i synnerhet någonting man får uppleva.